Gyermekpszichológia

A gyermekek sok esetben érzékenyen reagálhatnak környezetük változásaira. Amennyiben változást észlel gyermeke viselkedésében – alvási nehézségek, étkezési szokásokban történt változás, szorongás, szociális és kommunikációs készségek gyengeségei, tanulási és koncentrációs nehézségek, szélsőséges viselkedési formák megjelenése -, érdemes szakemberhez fordulni.

A gyermekkorban jelentkező nehézségek, pszichológiai problémák hátterében számos tényező állhat, amelyet a megismerési folyamat során szintén feltárunk és a terápiás folyamatban figyelembe veszünk. A gyermekpszichológus a gyermek problémáit körbejárva, vele és a szülőkkel együtt igyekszik megtalálni a nehézség, tünet okát és ezáltal a megfelelő segítséget adni. Sok esetben már az is változást hoz, ha a probléma okára fény derül. 

A tényleges terápiás módszert a gyermek életkora és a hozott nehézségek is befolyásolják. Kisgyermek-, óvodás-, és kisiskolás korban a gyermekek sajátos nyelve és aktivitása a játék, a gyermek gondolatvilága és érzelmei megjelennek a játékában. A pszichológus közös játékba vonja be a gyermeket, így a játékon keresztül kommunikál vele és a közös játék során megjelenő reakciókból következtet a belső konfliktusokra és a problémák okaira. A későbbiekben tovább szélesedik a terápiás lehetőségek tárháza, a kamaszkor idején a fiatalok verbális kifejezőképessége is fejlődik, lehetőség nyílik más terápiás eszközök bevonására is.

Terápiás célkitűzésünk, hogy a gyermekek fejlődését tovább segítjük saját öngyógyító képességük támogatásával, megerősítésével. 

Gyermekpszichológusaink az alábbi területeken nyújtanak segítséget

 • gyermekpszichológiai vizsgálat
 • krízisintervenció
 • veszteségfeldolgozás
 • beilleszkedési problémák
 • hangulati problémák, szorongásos zavarok
 • evészavarok
 • eltérő fejlődés (autizmus spektrum zavar, figyelemhiányos hiperaktivitás, szenzoros integrációs zavar)
 • addiktológiai, viselkedéses függőségek
 • deviancia prevenció
 • stresszkezelés
 • nevelési tanácsadás
 • szülőkonzultáció
 • együttműködés a gyermeket körülvevő pedagógussal, szakemberekkel
X