Life coaching

 

A coaching olyan egyénre szabott fejlesztő beszélgetések sorozata, amely elősegíti az adott személynél jelenlévő élethelyzetbeli elakadásokból, problémás helyzetekből való eredményes kilépést azzal, hogy feltárja az ügyfél erősségeit és fejleszti meglévő készségeit. A coaching folyamat során olyan személyes kapcsolat jön létre, amely nem a múltra, hanem a jövőre irányul. 

A life coaching az ügyfél életének akár több területét is érintheti, minden esetben maga az ügyfél határozza meg, hogy aktuálisan mely probléma megoldásával és mely életterület fejlesztésével szeretne foglalkozni. A konzultációs alkalmak strukturált, dinamikus folyamatok, amelyek során az ügyfél támogatást, segítséget kap ahhoz, hogy pontosan megfogalmazza céljait, és feltárja az ezek elérését akadályozó főbb nehézségeket; hogy felismerje, mit és hogyan kell másképpen tennie annak érdekében, hogy áttörést érjen el, és a problémák szintjéről mielőbb a megoldások szintjére lépjen.

X