fbpx

GYÓGYPEDAGÓGIA

Rendelőnkben többféle specializációval dolgozó gyógypedagógusok nyújtanak szakszerű gyógypedagógiai ellátást gyermekek számára. Bizalommal fordulhat szakembereinkhez.

A MályvaKék Rendelőbe érkező gyerekek egy részénél a pszichológus kollégák felvethetik annak lehetőségét, hogy gyógypedagógussal is történjen konzultáció. A  szakembert természetesen felkereshetik a szülők is saját, vagy a gyermek pedagógusának véleménye alapján. Egyeseknél előfordulhat, hogy csak új szemléletre, stratégiára, nézőpontra, nem hétköznapi módszerre van szükség, hogy oldódjon a nehézség. Más esetekben kiderülhet, hogy egy kicsit hosszabb távú, célzott segítségadásra van szükség. A gyermekeknek nyújtott gyógypedagógiai támogatás esetén a MályvaKék szakemberei azon dolgoznak, hogy a hozzájuk forduló családokat, gyermekeket holisztikus szemléletben segítsék, amely ez esetben azt jelenti, hogy a környezeti és egyéni tényezőket, a család és nevelési- oktatási intézmény jelzéseit figyelembe véve nyújtanak támogatást, segítséget.

A gyógypedagógusok nyitott és empatikus hozzáállásukkal képesek csatlakozni azokhoz a gyerekekhez is, akikhez az oktatási rendszer nehezen találja az utat. Olyan magasan képzett szakemberek, akik széleskörű módszertani tárházzal rendelkeznek. Folyamatosan bővítik ismereteiket annak érdekében, hogy a legjobb segítők lehessenek. Gyakorlatban kivitelezhető, kézzelfogható tanácsokat képesek adni, amiket alkalmazva a felmerülő problémák megszűnhetnek, vagy enyhülhetnek. Be tudnak kapcsolódni a diagnosztikába, majd a terápiás munkát is képesek támogatni. Végeznek egyéni és kiscsoportos fejlesztő tevékenységet. Fontosnak tartják a rendszeres kommunikációt, kapcsolattartást a szülőkkel, amelyre nem csak személyesen, de online konzultációk által is lehetőség van.

A Mályvakék Rendelőben a pszichológus és gyógypedagógus kollégák szorosan együttműködve támogatják a családokat annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb és leghatékonyabb  segítséget nyújthassák.

 Jelentkezni a honlapon lévő kapcsolatfelvételi menüpont alatt tudnak. A jelentkezésüket követően asszisztensünk felveszi Önökkel a kapcsolatot a a szakember kiválasztása és időpontegyeztetés miatt.

gyógypedagógia

Szerethető vagyok-e?

Csoport kamaszoknak, akiket erősen foglalkoztatnak az ismerkedés, párkapcsolat, szexualitás kérdései.

Holisztikus megközelítésben, tevékenységbe ágyazottan beszélgetünk egészséges határokról, ismerkedésről és az internet veszélyeiről az iskolai felvilágosító órán már túlesett fiatalokkal.

Workshop jellegű  2-3 alkalom, 4-6 fős csoportban.

 

Hallásfejlesztés

Hallássérült gyermekek, fiatalok megsegítése, támogatása.

 

Látásfejlesztés

Látássérülés esetén szakemberünk gyógypedagógiai látásvizsgálatot végez, tanácsot ad segédeszközök választásával kapcsolatosan, kompenzációs technikákat tanít és szükség esetén a meglévő látás maximális kihasználása céljából fejlesztő foglalkozásokat tart (látásnevelés).

 

Komplex mozgásfejlesztés

A Kulcsár Mihályné által kidolgozott komplex mozgásfejlesztő foglalkozásokon a nagymozgások, koordinációs készségek, egyensúly és ritmusképesség, valamint a testséma fejlesztése kapja a fókuszt. Egy alapos vizsgálat eredményeire támaszkodva állítja össze gyógypedagógusunk a személyre szabott fejlesztő programot. A mozgásfejlődés hatékonyságát segíti az otthoni gyakorlás, ezért a gyermek mellett a szülőknek is bemutatásra kerülnek az adott gyakorlatsorok. Három-négy hetenként kerül ellenőrzésre a fejlődés mértéke és az új gyakorlatsor elsajátítása (kérésre heti rendszerességűek is lehetnek a találkozók).

A komplex mozgásfejlesztés eredményesen alkalmazható a következő problémák felmerülése esetén: magatartászavar, figyelemzavar, szobatisztasági problémák, beszédhibák, megkésett beszédfejlődés, tanulási nehézségek, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, térérzékelési zavarok, térirányok bizonytalansága, bizonytalan kéz-, lábdominancia, nagymozgások és finommozgások ügyetlensége, bizonytalan egyensúlyérzékelés, beilleszkedési nehézségek, viselkedészavarok, sok tanulás ellenére is elmaradó iskolai eredmények, iskolaéretlenség.

 

Fejlesztés

Tantárgyi megsegítés általános iskolásoknak

Általános iskolás korú gyermekeknek gyógypedagógusaink tantárgyi megsegítést biztosítanak. Figyelembe veszik az egyéni szükségleteket, haladási tempót, személyre szabottabban tudják elmagyarázni a tananyagot, ezzel segítve a jobb teljesítményt, a kudarcok elkerülését és az esetleges szorongás csökkenését. Munkájuk során tanulási technikák megismertetésével is segítik a hatékonyabb elsajátítást.

 

Szociális-kommunikációs csoport

Csoportfoglalkozások olyan gyerekeknek, akik nehézségeket élnek meg együttműködés terén, akár otthon, akár intézményi környezetben. Sok gyermek túlzott aktivitása miatt nem tud részt venni a közös játékban, feladathelyzetben, így nehezen kapcsolódik a kortárs közösségben, vagy annyira kifárasztja az alkalmazkodás, hogy otthon jönnek elő a viselkedési problémák. Célunk, hogy a gyerekek kisebb körben, kezdetben gyakori tevékenységváltással, erősen strukturált helyzetekben gyakorolhassák szociális-kommunikációs készségeiket. 

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás vagy 2-4 fős csoportban.

Indulatkezelés

Fókuszban az érzelmek felismerése, megfelelő kifejezése, mások érzelmeinek megértése egyéni órák vagy kiscsoportos formában. Előfordulhat, hogy egy gyermek saját és környezete érzelmeit nem megfelelően ismeri fel, ennek következtében nem elfogadott módon reagál rájuk. Ilyenkor az érzelmek “tanulásával”, érzelemkifejezési technikák fejlesztésével támogatjuk a gyermeket. 

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás egyénileg vagy 2-4 fős csoportban.

Önismereti, szociális készségeket segítő klubfoglalkozás kamaszoknak (ASD-Klub, ADHD-Klub)

A találkozások, klubalkalmak során játékos, tevékenységbe ágyazott formában kerülnek elő a korosztályt érintő témák és nehézségek.

Kétheti rendszerességű 1,5 órás foglalkozások, 4-6 fős csoportban.

Figyelemfejlesztő tanulócsoport felső tagozatos gyerekeknek

Fókuszban a hatékony tanulási és kompenzációs technikák kialakítása.

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás, 3-4 fős csoportban.

 

Szorongásoldás

A gyerekek sok okból és sokféleképpen szoronghatnak, ennek felmérése a pszichológus kompetenciája, de enyhébb szociális- vagy teljesítményszorongás oldásával gyógypedagógus szakember foglalkozik.

Fókuszban a gátlások oldása, önismeret fejlesztése érzelmek tanulásán keresztül valamint relaxációs- és megküzdési technikák elsajátítása alkotásterápiás eszközökkel, mesék, olvasmányok és zene segítségével.  

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás egyénileg 

vagy 

Kétheti rendszerességű 1,5 órás foglalkozások, kb. 4 fős csoportban.

Iskolába való beilleszkedést segítő és iskolafelkészítő csoport óvodásoknak

Fókuszban az iskolához szükséges szociális- és tanulási készségek fejlesztése kiscsoportos formában. A gyermekek életkorához illeszkedő játékos tevékenységeken keresztül az osztálytermi életet készítjük elő, valamint az írást, olvasást, számolást előkészítő feladatok segítségével a részképességeket fejlesztjük. Remek lehetőség a csoport az óvoda-iskola átmenet megsegítésére.  

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás 2-4 fős csoportban.

Beilleszkedést segítő csoport

Azoknak a gyermekeknek is segíteni szeretnénk, akiknek szocializációját a covid járvány negatívan befolyásolta és nem autizmus vagy ADHD áll a háttérben. A csoportos foglalkozások célja a kortárs közösséghez való kapcsolódás elősegítése kisebb létszámban. Strukturált környezetben, főként játéktevékenységen keresztül gyakoroljuk a szociális és kommunikációs készségeket.

Heti rendszerességű 45 perces foglalkozás, 3-4 fős csoportban.

Tanulási nehézségek diagnosztikája és fejlesztése

Amennyiben a szülőben, a gyermek pedagógusában, vagy a pszichológusban felmerül a kérdés, hogy érinti-e a gyermeket tanulási zavar vagy nehézség, gyógypedagógusunk igyekszik feltérképezni a lehetséges okokat. A gyanú beigazolódása esetén fejlesztést és tanácsot ad, foglalkozik részképességfejlesztéssel, kompenzáló tanulási technikákat tanít, szükség és lehetőség esetén konzultál a gyermek pedagógusával.

 

A csoportok indulásáról, egyéb részletekről érdeklődjenek a
kapcsolatfelvétel/időpontkérés lehetőségnél